BOŞ ZAMAN, SOSYALLEŞME VE DİJİTAL OKURYAZARLIK

BOŞ ZAMAN, SOSYALLEŞME VE DİJİTAL OKURYAZARLIK

Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

LAP Lambert Academic Publishing ( 2022-12-02 )

€ 60,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Toplumların yaygın sosyal etkinliklerinden birisi olarak görülen boş zaman etkinlikleri, bireylere sosyal ve kültürel zevkler ile duyarlılık kazandıran bir olgudur. Ayrıca, farklı alanlardaki temel kazanımlarının yanı sıra bireylerin boş zamanlarının sağlıklı değerlendirilmesine, çevresiyle etkileşim içerisinde olmasına, hoşgörü duygusunun artmasına, sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine, toplumda belirli bir statü ve aidiyet duygusunun gelişmesine ve toplumsal birlikteliğin sağlanmasında yardımcı olur. Bu çalışma kapsamında yapılan alanyazın incelemesinde üniversite öğrencilerinin boş zaman tutumları ile sosyalleşme taktikleri ve dijital okuryazarlık düzeylerini temel odak noktası olarak ele alan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda, bu çalışmanın ilgili alanyazına katkı sağlayacağı ve ilerleyen dönemlerde çalışma yapacak kişilere yardım sağlayacağı düşünülmektedir.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-5-51950-9

ISBN-10:

620551950X

EAN:

9786205519509

Book language:

Türkçe

By (author) :

Ali Gürtekin
Mustafa Vural

Number of pages:

100

Published on:

2022-12-02

Category:

Sport