İNŞAAT SEKTÖRÜ VE COVID-19

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE COVID-19

21.YÜZYIL SALGINI VE İNŞAAT SEKTÖRÜNE ETKİSİ

LAP Lambert Academic Publishing ( 2023-01-05 )

€ 43,90

Buy at the MoreBooks! Shop

İş sağlığı ve güvenliği, bir işletmede çalışanlarının karşılaşabileceği tüm risk ve tehditleri tehlikeleri önleyebilmek ve üstesinden gelebilmek amacı taşır. Bu çalışmada salgın sırasında önem arz eden iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımları inşaat sektörü özelinde incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularla iş sağlığı ve güvenliği alanında risk yönetimi konusunda yeni gündeme gelmiş olan COVID-19 virüsü hakkındaki risklerin belirlenerek, inşaat sektörü alanındaki boşluğun giderilmesi ve böylece bu risklerin minimize edilmesi amaçlanmıştır.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-5-51750-5

ISBN-10:

6205517507

EAN:

9786205517505

Book language:

Türkçe

By (author) :

Emine Can
TUĞŞAD SERTER
HÜSEYİN ENİS KARA

Number of pages:

52

Published on:

2023-01-05

Category:

General Natural Sciences