Search results for: "bilim"

Tokat Müzesi'ndeki Cam Kaplar

Camın 3D Modelleme Uygulamaları

- ISBN: 978-3-330-01324-7

Argumantasyon ve örnek olay inceleme temelli biyoloji öğretimi

Biyoloji dersi öğretiminde argumantasyon ve ornek olay inceleme yöntemlerinin öğrenmeye etkilerinin incelenmesi

- ISBN: 978-620-3-19866-9

Güç Kaynakları

- ISBN: 978-613-4-90056-0

CİSİMLERİN MUKAVEMETİ

Mühendislik ve MYO lar için

- ISBN: 978-620-2-81702-8