2015 yılında tamamlamış olduğum yüksek lisans tezimde yer alan çalışmalardan oluşan bu kitapta, endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) ve kaveolin-1 (CAV1) gen varyasyonlarının koroner kalp hastalığına etkilerini araştırdım. Yaklaşık iki yüz sağlıklı ve kalp hastası bireylerden alınan DNA örneklerini karşılaştırıp, eNOS ve CAV1 genlerinde bulunan varyasyonların koroner kalp hastalığına yol açıp açmadığını tespit etmeye çalıştım. Araştırmalarımın son aşamasında ise dünyanın çeşitli yerlerinde bilim insanlarının aynı konu üzerinde elde ettikleri verileri, kendi verilerimle karşılaştırdım. Elde ettiğim verileri topladığım bu kitap umarım bilim dünyası için faydalı olur.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-330-08040-9

ISBN-10:

333008040X

EAN:

9783330080409

Book language:

Türkçe

By (author) :

Serap Ilikay

Number of pages:

84

Published on:

2017-07-04

Category:

Medicine