Тривала експлуатація газотранспортної системи в умовах неповного завантаження передбачає часті зміни обсягів транспортування газу, що викликає необхідність в оперативному прогнозуванні режимів роботи системи. При прогнозуванні режимів роботи газотранспортної системи основним критерієм оптимальності вважається максимум обсягу перекачування газу. В умовах неповного завантаження газотранспортної системи, викликаних дефіцитом постачання газу, критерії оптимальності суттєво змінюються, а обладнання експлуатується в режимах, далеких від номінальних, що призводить до зростання енерговитрат. Зниження енерговитрат на транспорт пов’язано з виключенням з експлуатації окремих компресорних станцій (КС). Математичне моделювання дозволило встановити закономірності зниження продуктивності газотранспортної системи в залежності від розміщення КС на трасі. Із збільшенням номера виключеної КС ступінь зниження продуктивності зменшується. Встановлені закономірності і запропоновані рішення дозволять підвищити надійність експлуатації газотранспортної системи за рахунок запобігання перевантаження трубопроводу і скоротити затрати на транспорт газу шляхом вибору номера відключених станцій.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-4-71789-0

ISBN-10:

6204717898

EAN:

9786204717890

Book language:

Ukrainian

By (author) :

Володимир Грудз
Ярослав Грудз
Микола Якимів

Number of pages:

176

Published on:

2021-11-18

Category:

Mechanical engineering, manufacturing technology