Sarbanes-Oxley Yasası ve İç Kontrol

Sarbanes-Oxley Yasası ve İç Kontrol

LAP Lambert Academic Publishing ( 2016-08-19 )

€ 36,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Sarbanes-Oxley Yasası’nın bazı bölümlerinde iç kontrol sistemi ile ilgili bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemeler yalnızca iç kontrol sistemini değil aynı zamanda şirketlerin iç kontrol sistemlerinin çevresini oluşturan şirket yönetimi, bağımsız denetim, iç denetim ve denetim komitesi faaliyetlerini oldukça etkilemiştir. Bu yasada iç kontrol sistemini yakından ilgilendiren düzenlemelerin yer alması ile iç kontrol sisteminin olası hilelerin önlenmesinde ve şirketin beklenmeyen ve yaptırıma neden olabilecek hadiselerden korunmasındaki önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Şüphesiz ki, etkin işleyen bir iç kontrol sistemi şirketlerin yapılarını güçlendirmekte ve piyasalara olan güvenin yeniden artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sarbanes-Oxley Yasası’nın iç kontrol ile ilgili düzenlemelere uyumundan sorumlu tarafların sorumluluklarını büyük bir ciddiyetle yerine getirmeleri şirket ve yatırımcılar başta olmak üzere tüm ilgili tarafların lehine bir sonuç doğuracaktır.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-659-93207-6

ISBN-10:

3659932078

EAN:

9783659932076

Book language:

Türkçe

By (author) :

CFE, Sercan Ercinler

Number of pages:

132

Published on:

2016-08-19

Category:

Law, Occupation, Finances