Eti̇k karar alma süreci̇nde yerel kültürün etki̇si̇

Eti̇k karar alma süreci̇nde yerel kültürün etki̇si̇

Üni̇versi̇telerde görev yapan i̇dari̇ personel üzeri̇ne bi̇r uygulama

LAP Lambert Academic Publishing ( 2022-12-26 )

€ 43,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Bu çalışmada yerel kültürün etik karar almada etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma Karabük’ de kurulu Karabük Üniversitesi’nde görev yapan 150 idari personel ile Ağrı’ da kurulu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ nde görev yapan 150 idari personel olmak üzere toplamda 300 kişi ile yürütülmüştür. Etik karar almada etik, etik karar alma ve yerel kültür kavramları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Amaçlar çerçevesinde hazırlanmış anket formu oluşturulmuştur. Anket formu amaç doğrultusunda açık uçlu sorular ve likert yöntemi tarzındaki sorulardan oluşmaktadır.Araştırma bulgularına göre; anket tekniği kullanılarak 300 örneklemden elde edilen veriler frekans analizi, T testi ve Anova ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında doğu ilindeki bir üniversite ile batı ilindeki bir üniversitede görev yapan idari personellerin etik karar alırken yerel kültürden anlamlı bir şekilde etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Etik karar alma ile kültür arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi açısından çalışılan görev değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunurken, Karabük Üniversitesi açısından ise yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-5-52934-8

ISBN-10:

6205529343

EAN:

9786205529348

Book language:

Türkçe

By (author) :

Adem ÖZDEMİR

Number of pages:

52

Published on:

2022-12-26

Category:

Management