HAZAR KAĞANLIĞINDA TARIM

HAZAR KAĞANLIĞINDA TARIM

VIII-IX. Yüzyıl Bulgar Çiftçiler

LAP Lambert Academic Publishing ( 2021-11-15 )

€ 39,90

Buy at the MoreBooks! Shop

XIX. yüzyıldan günümüze uzanan süreçte tarihçiler başta olmak üzere ilim adamlarının dikkatini çeken ve önemli araştırma konularından birini ihtiva eden Hazarlar, toplum bileşenleri göz ardı edilerek çoğunlukla hayvancılıkla uğraşan mutlak göçebeler olarak kategorilendirilmiştir. Bugün ise disiplinler arası yürütülen araştırmalar ışığında bu tanımlamanın yanlışlığı kabul edilmiş, Hazar Kağanlığı’nın tarım da dahil olmak üzere çeşitli üretim biçimlerine ev sahipliği yaptığı kesinleşmiştir.Kağanlık bileşeninde yer alan Bulgarlar, başlangıçta hayvancılıkla uğraşan bir halk olsa da süreç içerisinde üretim ve yaşam biçimlerini değiştirmiş, tarımla haşır neşir olmaya başlamıştır. Çalışmanın temel amacı da Bulgarların, Saltovo-Mayat Kültürü (VIII-IX. yy) dahilindeki konumunu tarımsal faaliyetler çerçevesinde belirlemektir. Bu hususta Doğu Avrupa coğrafyasında meskun bulunan konar göçer bir halkın göçerlikten yerleşikliğe, hayvancılıktan tarımsal üretim sürecine geçiş nedenleri incelenmiş ve tarımsal aktivitelerin Bulgarların tarihsel seyrinde yarattığı olumlu etkinin önemi vurgulanmak istenmiştir.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-4-71839-2

ISBN-10:

6204718398

EAN:

9786204718392

Book language:

Türkçe

By (author) :

Meltem Akıncı

Number of pages:

60

Published on:

2021-11-15

Category:

History