ADLİ BİLİŞİMDE AÇIK KAYNAK KULLANIMI

ADLİ BİLİŞİMDE AÇIK KAYNAK KULLANIMI

LAP Lambert Academic Publishing ( 2021-11-11 )

€ 54,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Bu çalışmanın konusu, open source (açık kaynak) kullanımının adli bilişime yaptığı katkıların incelenmesi, open source/closed code (açık kaynak/ kapalı kod) adli bilişim uygulamalarının karşılaştırılarak karşılaşılan sorunların tartışılmasıdır. Çalışmanın amacı ise adli bilişim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar çerçevesinde geleceğe yönelik öngörüler ve önerilerde bulunulmasıdır.Çalışmanın literatüre katkısı açısından sonuç olarak open source (açık kaynak) uygulamaların kullanımı platform tabanlı sınıflandırmaya tabi tutulacak, platform tabanlı sınıflandırmanın gerekçeleri adli bilişim uygulamaları bağlamında açıklanacak ve suç araştırmalarında nasıl kullanıldığına dair örnekler verilecektir. Bu çalışma yapılan sınıflandırma açısından değerlendirildiğinde adli bilişim alanında yapılmış ilk çalışma olmaya adaydır.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-4-71727-2

ISBN-10:

6204717278

EAN:

9786204717272

Book language:

Türkçe

By (author) :

Eyup Tekin

Number of pages:

100

Published on:

2021-11-11

Category:

Informatics, IT