Dünya Bankası'nın Yapısı, Faaliyetleri & Türkiye Ekonomisine Etkileri

Dünya Bankası'nın Yapısı, Faaliyetleri & Türkiye Ekonomisine Etkileri

Finansmanı Dünya Bankası’nca Sağlanan Proje ve Programlar & Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Değerlendirilmesi

LAP Lambert Academic Publishing ( 2017-10-25 )

€ 69,90

Buy at the MoreBooks! Shop

1944 yılında “Bretton Woods Sistemi”nin önemli bir parçası olarak kurulan Dünya Bankası, uluslararası parasal sistemde kalkınma yardımı kaynaklarının en önemli aktörlerinden birisi olarak öncü bir rol ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Banka, kuruluşundan bu yana kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmeleri için önemli proje ve hükümet programlarını desteklemiştir. Bankanın misyonu zaman içinde değişen dünya konjonktürüne paralel olarak dönüşüm sergilemiştir. Türkiye, Dünya Bankası'na 1947 yılında üye olmuş ve ilişkiler güçlendirilerek günümüze kadar gelmiştir. Özellikle 24 Ocak 1980’de açıklanan Türk Ekonomisi’ni liberalleştirme programı çerçevesinde mal, döviz, sermaye ve emek piyasalarında serbestleşme yönünde çeşitli uygulamalara gidilmiştir. Bu süreçte Türkiye-Banka ilişkileri daha güçlü hale gelmeye başlamış ve Türkiye’nin Bankadaki portföyü artmıştır. Türkiye’ye önemli destekler veren uluslararası kuruluşlar ve ülkelerin Türkiye’deki strateji ve faaliyetleri, finansal destekleri ve Türkiye konusunda Dünya Bankası'yla işbirliği alanları söz konusudur. Bu desteklerden gerekli verimin alınabilmesi için bu konuda gerekli koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-2-06525-2

ISBN-10:

6202065257

EAN:

9786202065252

Book language:

Türkçe

By (author) :

Ergül Halisçelik

Number of pages:

216

Published on:

2017-10-25

Category:

Economics