Osmanlı Devleti hakkındaki çalışmalar, XX. yüzyılın ortalarına kadar özellikle Osmanlı siyasi tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır. Devletin ağır yükünü üzerinde taşıyan Anadolu insanı ve onun eğitim gördüğü klasik eğitim kurumları nedense dikkatlerden kaçmıştır. Osmanlı tarihinin sosyokültürel dinamiklerini inceleyen araştırmalar ve Türk eğitim tarihi konusunda yapılan çalışmaların artması kültür ve medeniyet tarihimiz açısından sağlıklı bir gelişmedir. Çok geniş bir coğrafyada hüküm süren ve bünyesinde etnik kökeni, dili, rengi, kültürü ayrı pek çok milleti uzun yıllar barış içinde barındıran Osmanlı Devleti’ni daha iyi anlamak için Osmanlı toplumunun eğitim sistemini bilmek oldukça önemlidir. Devletin sosyokültürel temellerinin doğru anlaşılabilmesi için şehir merkezlerindeki eğitim kurumlarının üzerinde derinlemesine yapılacak araştırmalar, Osmanlı tarihinin temel meselelerinin çözümüne önemli katkılar sağlayacağı gibi toplumu ayakta tutan temel değerlerin anlaşılmasına da yardım edecektir. Zira milletlerin yükselişleri gibi gerileyişlerindeki sebeplerin kritik noktasını eğitim ve eğitim kurumlarının oluşturduğu tartışmadan varestedir.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-9-97019-3

ISBN-10:

6139970199

EAN:

9786139970193

Book language:

Türkçe

By (author) :

Dr. İbrahim Hakkı Akman

Number of pages:

440

Published on:

2019-02-07

Category:

History