Науковцями кафедри хімії ЗНУ було розроблено новий програмний засіб під назвою QuS (читається як «кюс», скорочення від QSAR Server), завданням якого є інтегрування та координування роботи інших програмних засобів, що виконують окремі етапи аналізу. QuS визначається застосуванням концепцій новітніх технологій in silico для пошуку лікарських препаратів. Для розкриття закономірностей SAR/QSAR велике значення має формування баз даних, яка є новою та необхідною ланкою у вирішенні проблеми прогнозування активності та токсичності хімічних сполук. Різноманітні похідні хіноліну знаходять застосування як у якості синтонів в органічному синтезі та молекулярному дизайні, так і ефективних біологічно активних сполук. Крім того, для значної кількості біологічно активних похідних азотовмісних гетероциклів обмежено або зовсім відсутньо систематичні дослідження «структура – активність – токсичність», що і стало основною причиною для дослідження бази даних похідних хіноліну, пошуку дескрипторів їх структури, важливих для розробки QSAR моделей, як систем оцінки біологічних ефектів сполук та отримання перспективних lead-componds.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-9-86983-1

ISBN-10:

6139869838

EAN:

9786139869831

Book language:

Ukrainian

By (author) :

Олександр Бражко
Михайло Завгородній

Number of pages:

64

Published on:

2018-07-10

Category:

Chemistry