Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделювання та проектування систем електронної комерції на основі опрацювання інформаційних ресурсів та Інтернет-маркетингу. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема запропоновано класифікацію систем електронної комерції, розроблено формальну модель такої системи, її окремих складових, інформаційних ресурсів, методи та алгоритми її проектування. Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів, науковців у галузі глобальних інформаційних систем, систем штучного інтелекту, Інтернет-технологій, фахівців з електронної комерції, Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Web-проектів, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні технології». Монографія призначена для студентів, що навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 126 «Інформаційні системи та технології» і споріднених спеціальностей, пов’язаних із вивченням технологій електронної комерції та Інтернет-маркетингу.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-5-94542-3

ISBN-10:

6135945424

EAN:

9786135945423

Book language:

Ukrainian

By (author) :

Вікторія Висоцька

Number of pages:

288

Published on:

2018-01-18

Category:

Internet