Електронні системи автоматичного керування паливоподачею дизеля:

Електронні системи автоматичного керування паливоподачею дизеля:

практичний досвід синтезу та імплементації

LAP Lambert Academic Publishing ( 2022-11-17 )

€ 40,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Розглянуті питання щодо створення електронних систем автоматичного керування паливоподачею двигунів внутрішнього згоряння. Запропонована концепція синтезу алгоритму роботи для електронного блоку керування дизелем, яка заснована на методі аналогії з роботою механічного всережимного регулятора. Важливою особливістю запропонованого алгоритму, є незалежність його працездатності від зовнішніх факторів, як то – вид і якість палива, умови довкілля, технічний стан двигуна та ін., а підбір значень сталих коефіцієнтів в запропонованому рівнянні дозволяє легко синтезувати регулятор для отримання будь-яких характеристик роботи двигуна – від астатичних до близьких до швидкісних. Обґрунтовано можливість адаптації розробленого алгоритму для використання у паливній апаратурі з електромагнітно-клапанним керуванням, окреслена концепція створення «розумного» дослідницького випробувального стенду, описано схему послідовності синтезу системи керування на основі предиктивної моделі. Колективна монографія призначена для спеціалістів двигунобудування, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-5-51684-3

ISBN-10:

6205516845

EAN:

9786205516843

Book language:

Ukrainian

By (author) :

Д.С. Таланін
А.О. Прохоренко
С.С. Кравченко

Number of pages:

120

Published on:

2022-11-17

Category:

Vehicles, Aircraft, Ships, space travel