ÇEVRESEL DEĞİŞKENLİĞİN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇEVRESEL DEĞİŞKENLİĞİN ÖRGÜTLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

LAP Lambert Academic Publishing ( 2022-11-10 )

€ 68,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Hem stratejik planlamada hem de organizasyonun tasarımında dikkate alınması gereken temel ölçütlerden biri çevredir. Bu kitapta çevrenin özelliklerinden biri olan değişkenliğin örgütler üzerindeki etkilerin analiz edilmesine olanak sağlayacak bir model önerilmiş ve üretim sektörü için bir uygulaması yapılmıştır.Organizasyonların varlıklarını sürdürebilmesi sadece kendi iç faaliyetlerine bağlı değildir. Organizasyonların hayatta kalma konusundaki başarısı aynı zamanda organizasyonun dış paydaşlarına ve çevrede gerçekleşen olaylara da bağlıdır. Çevre daha karmaşık hale geldikçe organizasyon yaşayabilmek ve etkinliğini artırabilmek için yapısını da gözden geçirmek zorundadır.Dünya’da çevre-organizasyon etkileşimi üzerine yapılmış olan bir çok çalışma vardır. Bunların büyük bir kısmı da çevrenin karakteristikleri (çevrenin dinamikliği-değişkenliği, karmaşıklığı, belirsizliği vb) ve performans arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmada Türk Sanayiinde çevre–organizasyon etkileşimi sadece performans özelinde değil farklı pek çok açıdan ele alınmıştır.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-5-51503-7

ISBN-10:

6205515032

EAN:

9786205515037

Book language:

Türkçe

By (author) :

Cahit Ali Bayraktar

Number of pages:

252

Published on:

2022-11-10

Category:

Management