Gelecekte Tarim-Toprak ve İkli̇m Etki̇leşi̇mleri̇

Gelecekte Tarim-Toprak ve İkli̇m Etki̇leşi̇mleri̇

LAP Lambert Academic Publishing ( 2022-11-01 )

€ 43,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Sürdürülebilir arazi yönetimi, iklim değişikliği de dahil olmak üzere çeşitli stres faktörlerinin ekosistemler ve toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Sürdürülebilir arazi yönetimi uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanması, yerel çevresel ve sosyo ekonomik koşulların dikkate alınmasını gerektirir. Ticari üretim dahil olmak üzere, tarım ve ormancılık alanlarının genişletilmesi ve artan tarım ve ormancılık verimliliği, artan nüfus için tüketimi ve gıda mevcudiyetini desteklemiştir. Bu değişiklikler, büyük bölgesel farklılıklarla, net GHG emisyonlarının artmasına, doğal ekosistemlerin (ör. ormanlar, savanlar, doğal otlaklar ve sulak alanlar) kaybına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına katkıda bulunmuştur. Yerli ve yerel bilgileri içeren tarım uygulamaları, iklim değişikliği, gıda güvenliği, biyoçeşitliliğin korunması ve çölleşme ve arazi bozulumuyla mücadele gibi birleşik zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunabilir.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-5-51414-6

ISBN-10:

6205514141

EAN:

9786205514146

Book language:

Türkçe

By (author) :

İsmail Tarık Köstenceli̇

Number of pages:

64

Published on:

2022-11-01

Category:

Agriculture, horticulture, forestry, fishery, nutrition