KIRSAL KALKINMADA TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ

KIRSAL KALKINMADA TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKALARI ANALİZİ

LAP Lambert Academic Publishing ( 2021-09-24 )

€ 39,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Bu çalışma dört ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm içerisinde “Türkiye'de Kırsal Kalkınma Tanımı ve Kırsal Kalkınmaya İlişkin Kavramlar” başlığı altında Türkiye'de kırsal ve kentsel kalkınma kavramları açıklanıp bu kavramlara ilişkin düzenlemeler analiz edilmektedir. Çalışmanın “Türkiye'de Kırsal Kalkınma Süreci ve Kırsal Kalkınmaya Yeni Uygulanan Yaklaşımlar” başlığı altındaki ikinci bölümü, yeni benimsenen kırsal kalkınma yaklaşımlarının ele alınmasına dayanmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, “Türkiye’de Kamu Politikalarına Getirilen Yeni Yaklaşımların Kırsal Kalkınma Sürecine Entegrasyonu ve Yerel Aktörlerin Analiz Edilmesi” başlığı bulunmaktadır.Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde elde edilen veriler ve bilgiler ışığında literatüre olan katkı incelenmekte ve ortaya konulmaktadır.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-4-20714-8

ISBN-10:

6204207148

EAN:

9786204207148

Book language:

Türkçe

By (author) :

Azime YÜCE

Number of pages:

64

Published on:

2021-09-24

Category:

Other