KURAMDAN UYGULAMAYA BELGESEL SİNEMA

KURAMDAN UYGULAMAYA BELGESEL SİNEMA

LAP Lambert Academic Publishing ( 2020-03-20 )

€ 32,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Belgesel sinemada kuram ve uygulama, her alanda olduğu gibi birbirini tamamlar hatta zaman zaman, birbirinin içinden çıkar. Bu çalışma, kuram ve uygulamanın ayrılmaz birlikteliğini ortaya koyar niteliktedir.Belgesel sinema, ‘insan’la var olur, ‘insan’ı ele alır ve belgesel sinemacının, toplumsal hayatta önemli bir sorumluluğu vardır: Gerçekleri, gerçeklikleri ortaya çıkarmak!Yaşanan teknolojik ilerleme doğrultusunda belgesel film üretim-dağıtım ve gösterim süreçleri de elbette değişim göstermiştir; ancak belgesel film için değişmeyen yegâne şey belgesel sinemada ‘varolan’, ‘hayatın içinden olan’ perdeye ve yeni medya çağında ekrana yansır.Belgesel filmde, nesnellik üzerine yapılan tartışmalar artık ömrünü doldurmuştur; önemli olan belgesel filmin konusunun, malzemesinin ‘ne’ olması ve ‘nasıl’ yapılması gerektiğidir. Bilimsel bakışla sanatsal üretim alanı olan belgesel filmlere her zaman ihtiyaç vardır ve nitelikli belgesel film yönetmenlerinin ürettiği belgesel filmler toplumsal alanda büyük bir açığı doldururlar. İyi ki belgesel sinema var!

Book Details:

ISBN-13:

978-620-2-51517-7

ISBN-10:

6202515171

EAN:

9786202515177

Book language:

Türkçe

By (author) :

Özlem ARDA
Zuhal AKMEŞE

Number of pages:

88

Published on:

2020-03-20

Category:

Media, communication