DESTİNASYON PAZARLAMASI

DESTİNASYON PAZARLAMASI

TURİSTİK TÜKETİCİLERİN DESTİNASYON SEÇİMİ ÖNCESİ BEKLENTİLERİ VE SATIN ALMA SONRASI DEĞERLENDİRMELERİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

LAP Lambert Academic Publishing ( 2020-05-19 )

€ 93,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Bu kitapta turistik tüketicilerin destinasyonu satın alma öncesi beklentileri, destinasyon satın alma sonrası deneyimleri, destinasyon genel memnuniyet düzeyleri ve destinasyonu tekrar ziyaret niyetleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde ilk olarak destinasyonlarda turistik tüketicilerin satın alma öncesi beklentileri ve satın alma sonrası değerlendirmeleri konaklama işletmelerinin hizmetleri ve yiyecek içecek hizmetleri, ulaşım hizmetleri, genel temizlik ve korunmuşluk, turistik aktiviteler ve çekicilikler, misafirperverlik düzeyi ve genel turistik fiyat düzeyi boyutlarında belirlenmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise destinasyonu satın alma sonrası değerlendirmelerinin genel memnuniyet düzeylerine ve destinasyonu tekrar ziyaret niyetlerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler kapsamında da turistik tüketicilerin destinasyon genel memnuniyet düzeyleri ve tekrar ziyaret niyetleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile çalışmanın hem akademik araştırmacılara hem de destinasyon yönetimlerine ve destinasyon pazarlamacılarına katkı sağlayacağı ve yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-0-21854-4

ISBN-10:

6200218544

EAN:

9786200218544

Book language:

Türkçe

By (author) :

Aydın ÜNAL

Number of pages:

380

Published on:

2020-05-19

Category:

Advertisement, marketing