Ekonomide Döviz Kuru Oynaklığının Yansımaları

Ekonomide Döviz Kuru Oynaklığının Yansımaları

LAP Lambert Academic Publishing ( 2018-04-11 )

€ 63,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Küresel piyasalarda faaliyette bulunan ekonomilerin birçoğuna liberal politikaların hâkim olması, ülkelerin kendi sınırları dışında ortaya çıkan gelişmelere kayıtsız kalmasını güçleştirmiştir. Bu politikalarının bir neticesi olarak, ekonomilerin dış ticaret hacimleri giderek genişlemiş, ülkelere sürekli döviz girişi ve ülkelerden sürekli döviz çıkışı yaşanmıştır. Özellikle Bretton Woods Sisteminin çöküşüyle döviz kurları piyasa koşullarında dalgalanmaya bırakılmış ve serbest döviz kuru sisteminin benimsenmesiyle birlikte, döviz kurlarında oynaklıklar ortaya çıkmıştır. Bu durum makroekonomik değişkenler üzerinde bir takım etkiler meydana getirmiştir. Literatürde döviz kuru oynaklığının makroekonomik değişkenlerle ilişkisini inceleyen birçok teorik ve ampirik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların her birinde gerek ülke gurubu gerekse örneklem döneminin değişiklik arz etmesi, farklı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-9-58288-4

ISBN-10:

6139582881

EAN:

9786139582884

Book language:

Türkçe

By (author) :

Okyay Uçan
Abdulmenaf Akyıldız

Number of pages:

316

Published on:

2018-04-11

Category:

International economy