İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE), eğitim, sağlık ve gelir göstergeleri ile hesaplanmaktadır. Ülkeler, hesaplanan İGE değerlerine göre Birleşmiş Milletler’in yaptığı bir sınıflandırmaya göre ‘Çok Gelişmiş’, ‘Gelişmiş’, ‘Gelişmekte Olan’ ve ‘Gelişmemiş’ ülkeler olarak 4 sınıfta toplanır. Bu çalışmada, 188 ülkenin 2015 yılı İGE verileri, yani; eğitim, sağlık ve gelir endeksleri kullanılmıştır. Ülkeler, Kümeleme Analizinin farklı yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır. Hiyerarşik Kümeleme Analizinde Ward tekniği kullanılırken Hiyerarşik Olmayan Kümeleme Analizinde k – ortalamalar yöntemi kullanılmıştır. Hiyerarşik Olmayan Kümeleme uygulanırken uygun küme sayısı Birleşmiş Milletler’ in oluşturduğu İGE sıralaması baz alınarak 4 olarak belirlenmiştir. Geleneksel yöntemlere ek olarak, verilere İki Aşamalı Kümeleme Analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Book Details:

ISBN-13:

978-613-9-82396-3

ISBN-10:

613982396X

EAN:

9786139823963

Book language:

Türkçe

By (author) :

Dilek Altaş
Gülen Arıkan

Number of pages:

120

Published on:

2018-04-26

Category:

General Social sciences